19 August 2015

Ukraine

Delete:

CH-525.0  Cherniakhiv
GE-910.0  Helmiaziv
JA-385.0  Yahotyn
KO-490.0  Koshany
KP-732.0  Kamenets
LS-1155.0 Krasnyi Luch
NM-1060.0 Nemyriv
PW-815.0  Pavlivka
SF-588.0  Simferopol
SL-718.0  Soloviivka
SM-435.0  Semenivka
SV-617.0  Stebliv
TM-402.0  Tomakivka
TR-745.0  Trypillia

No comments: